Pazarlamada İnteraktif Video Kullanımı


${post.fImageName}

Rapor; 2016’da anahtar pazarlama kampanyalarını yürütenler olarak interaktif videonun kullanım kolaylığını, karşılanabilir  maliyetli, yüksek müşteri katılımını vurguluyor.

 Boston – Brightcove Inc.,video için bulut servislerin öncü sağlayıcısı, Demand Metric ile yürütülen “İnteraktif Video: Tanımlama ve Ölçme Performansı” adlı çalışmasından bulguları duyurdu. Çalışma, interaktif videonun yerini ortaya koyuyor ve hedef kitle katılımını sağlayıp sürdürmek için kullanım kolaylığını, karşılanabilir maliyet ve yüksek değerliliği vurguluyor.

 

İnteraktif  Videoyla İlgili Anahtar Bulgular

İnteraktif video, video tabiatının evrim geçiren parçası ve 2016’da pazarlamacılara, anahtar hedef kitleyle daha iyi katılımı sürdürmeleri için yeni fırsatlar sunuyor. İnteraktif videonun kullanımını daha iyi karakterize etmek  ve ana akım adopsiyona ulaşmak için potansiyeli anlamak için, Brightcove ve Demand Metric interaktif videoyu kullanarak Brightcove teknoloji ortaklarını ve mevcut müşterileri inceledi, anket yaptı.

 

Bu anket seti içinde; katılımcılar, interaktif videonun, ürettikleri video içeriğinin üçte birinden daha fazlasını yansıttığını rapor ettiler. Rapor, uygulayıcıların ayrıntılı olarak şunları içeren interaktif videoyu tanımladığını ortaya çıkardı:

·      Yollar/dallanma – Videoda karar belirleyicidir. Video,  görüntüleyicilere farklı hikaye/senaryo yollarını seçmeye izin verir.

·      İnteraktif deneyimler – Kuizler, hesaplamalar yada video beraberinde anonimleşmiş değerlendirmeler.

·      Video bünyesinde klik – görüntüleyenleri kaynaklara ve eş içeriğe yönelten tıklanabilir sıcak video bölgesi.

·      Tıklanabilir tuşlar – Görüntüleyicileri; ilgili içerik, bilgi ve eylem çağrılarına bağlayan statik tıklanabilir tuşlar yada banner’lar.

 

Katılımcılar; mükemmel bir bağlayıcı, daha uzun süreli görüntüleme ve hedef kitlenin davranışının yüksek düzeyde algılanabilmesi olarak interaktif videonun en iyi üç faydasını belirttiler. Diğer cevaplar ise daha iyi öğrenme sonuçları, mesajın akılda tutulması ve geliştirilmiş ürün algısı olduğunu içerdi.

Cevaplayanların nerdeyse üçte ikisi, interaktif video kullanımının  daha iyi katılım sağladığını öne sürdü. E-öğrenme ve sınıf içi müşteri eğitimi için özel bir değer kaydettiler. Bunlar; oyunlaştırma, kişiselleştirme ve hedef kitle deneyimine dayalı tasarım için interaktif videonun kapasitesinden yararlanan durumları kullanır.
 
Pratikte İnteraktif Video
Pazarlama katılımcılarının nerdeyse yarısı, interaktif videoyu yaratmayı ve etkin hale getirmeyi “kolaydı” yada “çok kolaydı” şeklinde kaydettiler. Pazarlamacılar da gelecek 12 ay üzerinden, interaktif video üzerinde 30 000 – 40 000 dolar harcamayı planladıklarını kaydettiler. Gelecekte interaktif videonun “daha” ve “çok daha fazla önemli” olacağı inancında olan deneklerin üçte ikisi için her iki araştırma bulguları da iyiye işaret ediyor.
 
Rapor, ayrıca benimsemek için mevcut bariyerleri de tanımlar.
Karşılaşılan en büyük engeller arasında interaktif video yaratmak için gerekli zaman, diğer pazarlama platformlarıyla entegrasyon ve bazı cihazlar üzerinde desteklenmeyen interaktivite  yer alıyor. Maliyet, organizasyonel silo ve kaynaklar(interaktif video yaratmak için gereken kişi sayısı) en az uğraştıran engeller olarak kaydedildi.

 

İnteraktif videonun gücünü kullanmaya hevesli pazarlamacılar için, anket katılımcıları başarılı olmak için şu 3 anahtarı önerdiler:

·      Nesneleri tanımla – Bu başlangıç adımı, söz konusu süreçte başarıyı daha sonra ölçmek için kaçınılmaz bir şeydir.

·      Zorlukların farkında olun – Yeni uzmanlıklar bir öğrenme eğrisi ve düzenlemeleri gerektirir, bu yüzden  zorlukları tanımlayın ama onlar yüzünden yılmayın.

·      Ölçüm sonuçları – İnteraktif video, hedef kitlenin ilgi alanları ve davranışlarını daha iyi anlamak, onlarla bire bir konuşmalar yaratmak için etkili bir güç sunuyor.

 

Araştırma sonuçları, şu anda interaktif video kullanan yada onu 2016 pazarlama aktivitesi olarak düşünen 500’den fazla bireyden alınan anket cevapları üzerine dayanıyor.

 

 

 

 

Destekleyici kaynaklar:

●       Brightcove blog - Interactive Video: Calculating ROI

●       Brightcove blog - Why Interaction and Exploration Are the Keys to Learning

●       Brightcove blog - 2016: The Year Interactive Video Officially Becomes “A Thing”

●       Brightcove Video Cloud

●       Brightcove for Marketing

 

Kaynak: https://www.brightcove.com/en/company/press/brightcove-study-reveals-state-interactive-video-marketingContact Gobito Technologies

Please contact us to discuss how we can help you Succeed With Gobito Technologies.

Contact Us
Top